LCHF-magasinets vårnummer är snart här!

Omslaget till LCHF-magasinet nr 2/2018. Matbilden visar Monique Svalbergs recept på gratinerad portabello. Lilla bilden: Dr Annika Dahlqvist!

I slutet av denna vecka eller i början av nästa hoppas vi att LCHF-magasinets vårnummer når våra prenumeranter. Nästa vecka ska den finnas i våra drygt 300 butiker. Här skriver chefredaktör Bo Zackrisson lite om innehållet.

Eva Lena Sörman framför sitt kylskåp. Där har hon satt upp Bo Zackrissons artikel om Alzheimers sjukdom från LCHF-magasinet nr 5/2017. 

Unikt reportage om demens
I de senaste två numren har vi börjat skriva om demens och Alzheimers sjukdom. Det har varit mycket uppskattat. Nu följer vi upp detta tema med två nya artiklar. Vi vill särskilt puffa för det unika reportaget om Eva Lena Sörman. Hon har, högst sannolikt tack vare sin förändrade livsstil, kunnat reversera sin Alzheimers sjukdom.
Huruvida vi i framtiden kommer att kunna presentera flera sådana berättelser, får framtiden utvisa. Det ger i vart fall ett visst stöd våra tidigare artiklar i ämnet.

Schematisk bild över vårt komplexa lymfsystem som kan ha betydelse för lipödem.

Lipödem och massage
Vi fortsätter förstås vår artikelserie om lipödem. Denna gång får lymfmassören Bebe Gransten bidra med sin långa erfarenhet av att behandla patienter som har problem med lymfsystemet, vilket tycks vara kopplat till lipödem.

LCHF-rörelsen blir global
Annika Dahlqvist gläds över att LCHF-rörelsen sprider sig över världen. Samtidigt oroas hon över att motståndet sprider sig globalt och tar sig allt mer aggressiva uttryck

DNA-tester eller ej?
Att DNA-testa sig har blivit allt mer populärt. Martina Johansson ger sin syn på vilken nytta vi egentligen har av dylika test.

Prostatacancer och fem nya diabetesgrupper
Bo Zackrisson redogör för två färska studier. Den ena handlar om Jan Hammarstens nya rön om prostatacancer, den andra om den nya indelningen av diabetes i fem undergrupper.

Våra krönikörer
Lars-Erik Litsfeldts krönika handlar om lite av varje och My Westerdahl skriver om betydelsen av att söka stöd av sina vänner för att nå dit man vill.

Monique Svalbergs oxfilé! Foto: Monica Dart.

Mera mat
Tommy Runesson och Monique Svalberg ger som vanligt nya spännande matlagningstips.

Prenumerera!

LCHF-magasinet vill vara en rik kunskapskälla att ösa ur. Vår strävan är att bevaka utvecklingen inom kost och hälsa och vaska fram det som vi tycker är viktigt. Vi hoppas att alla de tusentals personer som är intresserade av LCHF och som deltar i de sociala medierna och ibland köper ett och annat lösnummer, vill börja prenumerera på tidningen. Det är bara att gå in på www.lchfmagasinet.se och  beställa en prenumeration. Där kan du även beställa tidigare nummer.

Trevlig läsning 
Bo Zackrisson, chefredaktör och ansvarig utgivare