LCHF-magasinet nr 2/2016 – sommarnumret!

LCHFmag2.16Webb

Monique Forslunds LCHF-iskaffe pryder LCHF-magasinets sommarnummer!

LCHF-magasinets sommarnummer är här. Det ska dimpa ner i brevlådorna kring midsommar. Här lite om innehållet.

Vi har så klart med ett temablock från vår resa till Florida och Karibien i månadsskiftet april-maj. Under kryssningen i Karibien fick vi tillfälle att fråga flera amerikanska Low Carb-läkare om den svenska debatten kring ketoacidos, diabetes och LCHF. Såväl Jackie Eberstein som Eric Westman såg ut som frågetecken när vi berättade om den skräckpropaganda som utgått från svenska diabetesläkare. Nu följer vi upp denna viktiga fråga, främst genom Erik Edlunds grundliga granskning.

Hanna Boëthius var med på kryssningen i Karibien. Läs Bo Zackrissons intervju med Hanna i vårt sommarnummer!

I Karibien fick vi även tillfälle att intervjua Hanna Boëthius, själv typ 1-diabetiker. Hon blev upprörd när ketoacidosen kom på tal. – Vi som har den här sjukdomen får inte slarva med vårt insulin. Men om vi typ 1-diabetiker äter LCHF-kost förbättras i princip alla våra hälsovärden.Det är jag ett levande bevis på, sa Hanna.

Annika Dahlqvist tar återigen upp det stora antalet myter som fortfarande lever kvar, tio år efter LCHF-kostens genombrott i Sverige. Vi undrar stillsamt när mytbildningen ska få ge sig för dokumentade erfarenheter och klinisk vetenskap?

Men kanske är det så som Lars-Erik Litsfeldt skriver i sin krönika. Ur en akademiskt skolad forskares eller läkares perspektiv, kanske LCHF-kosten ter sig lika galen som teorin om kall fusion?

Miljardären Bengt Sjöberg har börjat äta strikt LCHF-kost!

Det vållade stora rubriker när den svenske miljardären Bengt Sjöberg avsatte två miljarder kronor till en forskningsstiftelse med uppdrag att stödja nytänkande cancerforskning i Sverige. Problemet är att någon sådan cancerforskning knappast står att finna i Sverige. Bengt fick cancerdiagnos för caett halvår sedan. Nu har han börjat äta ketogen kost, eftersom han har förstått att socker göder cancer.

Vi vill verkligen att LCHF-magasinet ska vara en rik kunskapskälla att ösa ur. Vår strävan är att bevaka utvecklingen inom kost och hälsa och vaska fram det som vi tycker är viktigt.

Vi hoppas att alla tusentals personer som är intresserade av LCHF och som deltar i de sociala medierna och ibland köper ett och annat lösnummer, vill börja prenumerera på tidningen. Det är helt riskfritt! Du prenumererar enklast genom att gå in på www.lchfmagasinet.se och där beställa en prenumeration. Där kan du även beställa tidigarenummer.

Sommarhälsningar / Bo Zackrisson, Margareta Lundström och Sten Sture Skaldeman