Rea!

Tema – Alla artiklar om lipödem

350 kr inklusive 6 % moms

Samtliga nummer av LCHF-magasinet som innehåller artiklar om lipödem skrivna av Martina Johansson

Beskrivning

Följande artiklar av Martina Johansson ingår i paketet
2017-5 ”Lipödem – en vanlig men okänd sjukdom som främst drabbar kvinnor”
2018-1 ”Vad säger forskningen om lipödem”
2018-2 ”Lymfmassören Bebe Gransten behandlar lipödem med massage”
2018-3 ”Kan matintoleranser ligga bakom lipödem?”
2018-4 ”Andningens stora betydelse för lymfsystemet”
2018-5 ”Bindvävens betydelse för lipödem”
2019-1 ”Lipödem, histamin och uteslutningsdieter”