Prenumerera

Du som är eller har varit prenumerant ska inte anmäla dig igen.
Adressändring eller förnyelse: pren@lchfmagasinet.se
 200 kr: år 2014 (4 tidningar)
 250 kr: nr 4 från 2013 samt år 2014 (5 tidningar)
 360 kr: hela 2013 samt hela 2014 (8 tidningar)
(Företag)
Förnamn / Efternamn
c/o
Utdelningsadress
Postnr/Ort
Land
Observera att det är pristillägg för boende utanför Sverige (320 SEK för årgång 2013)
Telefon
E-postadress
Förutom ett automatiskt e-postmeddelande med uppgifter om inbetalning önskar jag ett inbetalningskort utskickat med vanlig post

Hälsning till redaktionen (max 255 tecken endast vid prenumeration)

Rutan är för meddelanden i samband med prenumeration. För övriga meddelanden:
Redaktionen: info@lchfmagasinet.se  Pren avd: pren@lchfmagasinet.se
Saknas prenumerationsnumret? Skriv namn och adress på inbetalningen!